www.putixin.com
返回《一日一读》
返回《连载专栏》
 
佛学讲记
政策理论 文 学
动态报道 佛教心理学
介绍佛教 佛学禅定
介绍佛陀 佛教故事
人物介绍 生活的教育
幽默格言 海内外佛教
  上一页         下一页
 

定道资粮(10-14)(总第121)

──────────────────────

傅味琴讲于上海菩提禅寺 2010.7.3

开经偈:

南无本师释迦牟尼佛(三称)

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇
我今见闻得受持 愿解如来真实义


佛弟子一切行为都要非常冷静、稳重,
就容易入定了

提要:
 ·想学禅定,必须要持戒清净,还要多听法
 ·戒的作用是防护身口的粗习气
 ·习气不改掉,能力发挥不出来,僧团也难和合,乃至会退失菩提心
 ·佛弟子一切行为都要非常冷静、稳重,就容易入定了
 ·见比丘师父来了,应恭敬合掌;师父有急事,不应顶礼扰乱;
 有事走在前面,应向比丘师父打招呼


想学禅定,必须要持戒清净,还要多听法

昨天我跟大家讲过了,必须戒定慧具足,不能分开来。所以你们想学禅定的人,一定要持戒清净,你即使还没有受五戒,也应该五种坏事不要做。还要能够经常听法,那是求慧,这样做,戒定慧三学才能具足。

 

先讲比丘戒,其用在防护身口粗习气,其于佛法中之作用,即所以摄取于僧、乃至令正法久住而已,欲出生死成佛道,非仅此一支便为已足。佛说法四十九年,言定居多,以出世正因,非此不能成就也。故戒定慧三学,如手五指,但有一指,不能取物,五指骈生,亦不能取物,必相得益彰,始各成其妙用。无定之慧,是为世智,遇境随缘,颠倒不免;无戒之定,易入歧途,魔障横生,危难甚多,偶得境界,亦如蠹牙穿木,偶成文字,于得于失,无济于事;无定之戒,一暴十寒,始勤终怠,不能持久。必三学俱修,循序渐进,则如土就型,决能成器,楷模既具,型式无乖也。(摘自《能海上师全集第二辑·三学讲录》P174-P175)

 

戒的作用是防护身口的粗习气

“先讲比丘戒,其用在防护身口粗习气”,能海上师是在讲完比丘戒以后讲定道资粮的。我们今天以听法的居士为多,那么你们要好好学修五戒,戒的作用是防护身口的粗习气。

习气不改掉,能力发挥不出来,
僧团也难和合,乃至会退失菩提心

习气很厉害啊,如果我们习气不改掉,随便你佛法学了多少,随便你多么有能耐、有头脑、有能力,当你习气一出现,你就被习气障碍住了,就被习气拖着跑了,乃至于将来你会退菩提心。在佛门里不照佛法的原则去办,全照自己习气去办,搞得障碍重重,人际关系不能和合,纪律规矩也不遵守,干事情嘛也不尊重群众意见,自己喜欢怎么干就怎么干,搞得矛盾百出,只知道高高在上,发号施令。所以我们修行一方面要断烦恼,更细的就要断习气。习气有粗跟细,粗的容易看得见,细的很难看得见。

佛弟子一切行为都要非常冷静、稳重,
就容易入定了

这里说,戒能够防止身口粗的习气,我说几个例子,我们佛弟子一切行为都要非常冷静、稳重,走路不要匆匆忙忙,要非常稳重的走路,当然你有紧要的事情去办那是例外。平时你稳重了、安定了,就容易入定。走路不要像舞蹈那样。

见比丘师父来了,应恭敬合掌;师父有急事,不应顶礼扰乱;
有事走在前面,应向比丘师父打招呼

居士看见比丘师父来了,应该站在旁边恭敬合掌,千万不要去扰乱比丘师父,因为他们有时候很忙的。居士不懂佛法、不懂礼貌,自以为是好事,比丘师父走过来,他从半路里窜出来,窜到师父面前:“师父啊,向你顶礼喽。”师父只好停下来,跟他合掌,“哦,消灾延寿,消灾延寿。”刚刚没走几步,后面又出来一个,“师父啊,跟你顶礼喽。”师父又只好停下来。师父有要紧的事情去办呀,脸上稍微有点着急,他还背后说闲话,“我给师父顶礼,他没给我好脸看!”好好学学,是你自己扰乱了别人了,还说别人闲话。看见比丘师父来,站在一边恭敬合掌,让比丘师父走过了,你再走。假如你有要紧的事情必须走在前面,你要跟比丘师父合掌,打个招呼,“师父啊,我先走了。”这些道理要懂啊。

  上一页         下一页
  佛教菩提心—佛教文化、佛学讲记、佛教心理、佛学禅定、佛教故事……
 

菩提心网站版权所有,转载请注明出处,翻印须征得本站授权
     
繁體中文