putixin.com
返回《一日一读》
返回《连载专栏》
 
 
 
  上一页  
     下一页  
【宝梁聚会经】(2)       
大宝积经第一百一十三

宝梁聚会经(2)

      北梁沙门释道希译

“迦叶!我不说剃头法服名为沙门,所谓有功德仪式具足者,乃名为沙门。迦叶!沙门身服袈裟,心应远离贪恚痴行!何以故?心无贪恚痴行,我乃听着袈裟。迦叶!若心有贪恚痴法,而身着袈裟,除专心持戒,余不持戒人,则为烧灭袈裟。何以故?圣人表式,随顺寂灭,行慈悲心,离欲灭者之所应服。迦叶!汝今听我说圣人表式有十二事。何等十二?迦叶!持戒,是圣人表式。禅定,是圣人表式。智慧,是圣人表式。解脱,是圣人表式。解脱知见,是圣人表式。入四圣谛,是圣人表式。能解十二因缘,是圣人表式。行四无量心,是圣人表式。行于四禅,是圣人表式。行四无色定,是圣人表式,入四向正定,是圣人表式。断一切漏,是圣人表式。迦叶!是名圣人十二表式。迦叶!若有比丘不具足圣人十二表式身服袈裟者,我说此比丘是邪法行,非寂灭行,离佛法行,不近涅盘,顺生死行,为魔所拘,不度生死,于正法退而行邪法。迦叶!是故出家比丘身服袈裟时,若未得沙门果者,应以八法敬重袈裟。何等八?于身袈裟应起塔想。世尊想。寂灭想。慈想。敬如佛想。惭想。愧想。令我来世离贪恚痴具沙门法想。迦叶!是名八法敬重袈裟。迦叶!若有于四圣种不行知足离沙门法,亦不以此八法敬重袈裟者,而彼别有似沙门数堕小地狱。迦叶!彼地狱中似沙门者,于中受罪,衣钵支体,皆悉炽然。坐卧之处,凡有所用物。亦皆炽然,如大火聚。似沙门者,受如是罪。何以故?成就不净身口意业故,堕是罪处!

“迦叶!若非沙门自言我是沙门,非梵行者自言我有梵行,若有持戒功德具足人所右绕恭敬尊重者,若破戒比丘受其礼敬供养而不自知恶,彼恶比丘,以是不善根故,得八轻法。何等八?一、作愚痴。二、口喑哑。三、受身矬陋。四、颜貌丑恶,其面侧戾,见者蚩嗤笑。五、转受女人身,作贫穷婢使。六、其形羸瘦,夭损寿命。七,人所不敬、常有恶名。八、不值佛世。迦叶!是破戒比丘受持戒者礼敬供养,得如是八种法。迦叶!破戒比丘闻如是法已。应当不受持戒比丘礼敬供养。

“迦叶!若有非沙门自言我是沙门,非梵行自言我有梵行,于大地乃至无有涕唾分处,况举足下足去来屈伸。何以故?过去大王持此大地施与持戒有行德者,令于中行道。迦叶!是破戒比丘举足下足处。一切信施不及此人,况僧坊及招提僧舍经行之处?若有房舍床敷园林,所有衣钵卧具医药一切信施,所不应受。迦叶!我今当说若有非沙门自言我是沙门。非梵行自言我有梵行,不能必报信施如一毛端。何以故?圣众福田,犹如大海,最妙最胜,于中若有施主净心信故,以施种子种福田中,如此施主起无量施想。迦叶!若有破戒比丘!如分一毛以为百分,若恶比丘受信施如一毛分,随所受毛分即损失施主,尔所大海福报之分,不能毕报。迦叶!是故应净其心,受他信施。迦叶!应如是学!”

尔时众中有净行少欲离扼比丘二百人闻说是已,抆泪而白:“世尊!我今当死,不欲以不得沙门果,受他信施,乃至一食。”

佛言:“善哉善哉!善男子!汝如是惭愧畏于后世,喻如金刚,即是现世璎珞。善男子!我今当说,世有二人应受信施,何等二。一者、勤行精进。二者、得解脱者。佛告比丘:“若有比丘得解脱者,行善法者,如我所说坚持戒者,观一切行无常、苦、一切法无我者,观涅盘寂灭愿求欲得。如是比丘,受他信施,抟如须弥,必能报是信施之福,若有比丘受信施主施,令此施主得大利益,得大果报。何以故?常生福德,有三种福:一、常施食。二、僧坊舍。三、行慈心。此三福中慈心最胜。”

佛告比丘:“若有比丘从施主受施,若衣钵卧具饮食汤药,受已,若入无量定,令彼施主得无量福,得无量报,迦叶!譬如三千大千世界所有大海尚可竭尽,而此施主所得福报不可得尽,迦叶!当知破戒比丘损于施主尔所福德。若受施主施已,行于恶法,损他信施,迦叶!如是说沙门垢,沙门过罪,沙门谄曲,沙门中贼,迦叶!持戒比丘,应当专念远离如是一切恶法!”

“迦叶!所谓沙门者,眼不流色中,耳鼻舌身意不流法中,是故谓之沙门,选择六入了达六通,专念六念,安住六敬法,行六重法,是谓沙门。”

  上一页  
     下一页  
  佛教菩提心—佛教文化、佛学讲记、佛教心理、佛学禅定、佛教故事……


菩提心网站版权所有,转载请注明出处,翻印须征得本站授权
     
《宝梁聚会经》
1 2 3 4 5 6